Waarom patenten bullshit zijn

Het patentsysteem is ooit uitgevonden om de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor innovaties terug te kunnen verdienen. Maar in de netwerkeconomie van vandaag is dit een fout mechanisme dat afgeschaft moet worden omdat het net remmend werkt voor innovatie in de markt. Zeker startups houden zich beter ver van NDA’s en patenten en moeten een focus hebben om hun idee zo snel mogelijk in een marktrealiteit om te zetten.

images

Leave a Reply