Innovatie is het vergroten van de snelheid van verandering

Uber

De fabrikanten van zeilschepen dachten dat hun niets kon overkomen. Ze lachten met de startups die probeerden om een stoommachine op een boot te installeren. Te log, te zwaar en al na luttele kilometers was de brandstof op. Iedereen wist toch dat wanneer je een grote vracht moest vervoeren een zeilschip de enige oplossing was?

Ook toen de stoomboten op kortere afstanden praktisch inzetbaar werden staken de heren van de zeilschepen nog rustig een sigaartje op, achterovergeleund in hun Chesterfield fauteuil. “Geen slechte zaak dat die stoomboten onze kleinere schepen vervangen. Zo kunnen we ons concentreren op het meer winstgevende segment van de grote schepen. De kleine schepen zijn nooit een interessante markt voor ons geweest.” Pas toen het einde nabij was, beseften ze dat ze beter in de nieuwe technologie geïnvesteerd hadden. Maar hun reactie was begrijpelijk: je kan onmogelijk een bestaande business die veel werkgelegenheid verschaft in gevaar brengen voor een nieuwe onzekere ontwikkeling, waar je bovendien ook minder winst mee maakt.

Anno 2014 werkt innovatie nog steeds volgens hetzelfde model. De gevestigde orde probeert de bestaande situatie te behouden. Nieuwe spelers proberen andere systemen uit, gaan op hun bek, verbeteren zichzelf en overwinnen de gevestigde orde.

Stel nu dat je als overheid niet wil blijven steken in het verleden. Mijnindustrie, staalfabrieken, Ford Genk: ik zeg maar wat. Dan kan je 2 dingen doen. Ofwel probeer je een zak geld te geven aan de mensen die iets nieuw gaan doen. Ik zeg ‘probeer’, want makkelijk is dat niet. De gevestigde orde gaat je immers overtuigen dat zij met die zak geld veel meer innovatie kunnen doen dan enkele startups die nog niets bewezen hebben, nog geen werkgelegenheid scheppen en waar zelfs nog geen kandidaat-ondernemers voor staan te trappelen. De kans is dus groot dat de zak geld niet tot innovatie zal leiden, maar een subsidie wordt om grotere en betere zeilen te produceren voor die schepen.

De andere optie is om die zak geld bij te houden en de obstakels voor innovatie uit de weg te ruimen. Dat kan bijvoorbeeld door protectionistische wetgeving af te schaffen (Uber) of door gesloten systemen open te maken (settopbox van Belgacom of Telenet, iemand?). Van mij mag Telenet gerust die zak geld krijgen ter compensatie van het afschaffen van het gesloten digicorder systeem. Tenslotte hebben zij (op impuls van de overheid) ervoor gezorgd dat we tot de koplopers in verband met digitale TV behoren en hoort de toelating om een gesloten systeem te hanteren waarschijnlijk bij het oorspronkelijk afgesproken business plan.

Of je nu Brigitte-Uber-Grouwels heet of Gaston-Flanders-Technology-Geens, als overheid heb je maar 1 taak: neem de obstakels voor innovatie weg en hou u ver van subsidiëren of participeren in innovatieve projecten. Enkel zo kunnen we de snelheid van verandering in onze economie vergroten. Want datis de enige innovatie die duurzaam is.

Leave a Reply