Hiërarchie, een noodzakelijk kwaad?

Bij Gore Technologies wordt de CEO verkozen door de 10.000 werknemers, die allemaal mede-eigenaar zijn. Het technologiebedrijf Valve heeft helemaal geen bazen en e-commerce en customer care pionier Zappos kiest voor holocracy, een alternatief voor een traditionele hiërarchische structuur.

De problemen van hiërarchie

10299148_xl

Wanneer we met veel mensen samenwerken, dan is het wel zo makkelijk als er iemand de leiding neemt. In een grote organisatie proberen we dat leiderschap stabiel te houden door het in een functie te gieten. We noemen die mensen dan ‘baas’ of manager, afdelingshoofd, teamleader, enz. Toch heeft dat ook zijn nadelen, want het risico bestaat dat enkel de baas zich nog verantwoordelijk voelt.

Motivatie

Hoe meer je tegen mensen  zegt wat ze moeten doen, hoe minder ze zichzelf verantwoordelijk zullen voelen voor het resultaat van hun werk. Ze doen immers enkel wat jij hun gevraagd hebt. Dat is zeer vervelend, want autonomie is een belangrijk motivator voor mensen. Hiërarchie werkt dus intrinsiek demotiverend.

Innovatie

Een tweede probleem van hiërarchie is dat het de innovatiekracht uit je organisatie haalt. Wie wil innoveren, moet over de grenzen van operationele afdelingen heen kunnen kijken. Hiërarchie is net gebouwd om dit te voorkomen: “Dat is het werk van onze afdeling niet, dat is hun probleem”. Hiërarchie is gebouwd voor stabiliteit, niet voor innovatie. Dat was mooi in het industriële tijdperk, maar vandaag red je het daar niet meer mee.

Talent

Een derde probleem is het wegpromoveren van mensen. Omdat we weten dat leiders doorgaans beter aanvaard worden als ze enige expertise hebben, gaan we de beste persoon uit het team baas maken. Een dergelijke promotie wordt ook aanzien als een beloning voor geleverde prestaties. Dit terwijl de persoon in kwestie misschien wel een heel goede uitvoerder is, maar een slechte manager zal worden. Zo blijf je steeds promotie maken, tot je op een niveau komt waar je incompetent bent.

Een ander model

Het probleem is dat mensen graag een hiërarchie hebben omdat dit simpeler is. Angst voor het onbekende speelt hier zeker mee. Gelukkig leren we vandaag dankzij mobiele toestellen en sociale netwerken op een andere manier met elkaar omgaan. Dit zal ervoor zorgen dat mensen meer en meer zullen leren om autonoom samen te werken.

In de volgende blogpost ga ik dieper in op hoe autonomie een oplossing kan bieden.

Leave a Reply