Een positief alternatief voor de CO2 taks tegen open winkeldeuren: de ‘kom binnen’ vloersticker.

Verkiezingen werken op politici als hormonen op een puber: ze krijgen een onweerstaanbare drang om onnozele dingen te doen. Zo denken Hasselt en Leuven aan een nieuwe taks voor winkeliers: de CO2 taks.

Deur toe? Je krijgt een vloersticker om mensen binnen te lokken!
Deur toe? Je krijgt een vloersticker om mensen binnen te lokken!

Met deze taks wil men voorkomen dat winkeliers hun deur nog laten openstaan. Dat is namelijk slecht voor het milieu en kost ook nog eens handenvol energie. De winkeliers van hun kant zijn er echter van overtuigd dat er minder klanten de winkel binnenkomen wanneer ze de deur dicht laten.

Zal deze taks het probleem oplossen? Natuurlijk niet. Wanneer een winkel mag kiezen tussen minder omzet of een beetje taks betalen dan zal deze voor de taks kiezen. En zo wordt de CO2 taks alweer een nieuwe pestbelasting voor ondernemers.

Deur open? Geen vloersticker voor jou!
Deur open? Geen vloersticker voor jou!

Daarom durf ik een alternatief voorstellen: de ‘kom binnen’ vloersticker. Wie de deur dicht laat, krijgt op kosten van het stadsbestuur een grote vloersticker op het trottoir voor zijn deur. Die sticker maakt de mensen duidelijk dat je hier vrij mag binnenwandelen. Hij vormt tegelijkertijd een label wat aantoont dat deze winkelier zorg draagt voor het milieu. Bovendien hebben al die stickers samen in de straat een bewustmakingseffect waardoor de winkelende burger ook bij zijn eigen gedrag gaat stilstaan.

Voor de kost van een paar vloerstickers kan je dit moeilijk afschieten. We hebben toch wat over voor het milieu, nietwaar?

Leave a Reply