Als ik de vakbond zou zijn

Misschien maar goed dat ik niet de vakbond ben. Ik ken immers niets van sociaal overleg, het verdedigen van verworven rechten en het opzetten van een staking. Toch denk ik, naar aanleiding van het verdwijnen van 2.500 banen bij Delhaize in België, dat de vakbonden een positievere rol zouden kunnen spelen.

delhaize+prijsverlaging+2

Vandaag zijn een dertigtal winkels van Delhaize gesloten. Staking. Mensen die graag hun werk zouden behouden beslissen om vandaag niet te werken en om ook hun collega’s het recht om te komen werken te ontzeggen. Dat is het stakingsrecht. De vakbonden erkennen of organiseren deze stakingen. Zo proberen ze onderhandelingsruimte op te bouwen naar de directie van het bedrijf en credibiliteit naar het personeel toe. Begrijpelijk, vanuit hun standpunt.

Maar heeft een staking er al ooit voor gezorgd dat er meer werkgelegenheid kwam? Is er al ooit een directie geweest die zei “verdorie, nu ik zie hoe gemotiveerd jullie zijn om te staken mag iedereen aan het werk blijven”? De realiteit is dat het bedrijf een beslissing neemt omdat zij denkt dat dit het beste is voor het bedrijf. Als je iets aan die beslissing wil veranderen dan zal je ofwel met nieuwe inzichten moeten komen ofwel de context van de beslissing moeten wijzigen.

Vakbonden lijken te denken dat (het niet leveren van) arbeid de enige macht is die ze hebben. Ik geloof dat niet. De grootste macht die ze hebben is de invloed op het personeel en op de publieke opinie. Hier is wat ik zou doen.

Eerste vaststelling: Delhaize heeft een loonkostenprobleem. Dat wil niet zeggen dat de kassierster te veel verdient. Er zijn ‘too many chiefs, too little indians’. Willen we gezond worden, dan moeten we het vet uit de organisatie snijden. Als vakbond zou ik hierop inspelen. Ik zou voorstellen om de medewerkers in de winkel meer taken op zich te laten nemen en meer verantwoordelijkheden te geven. Zo rechtvaardigen we meteen hun (iets) hoger loon dan het sectorgemiddelde.

Tweede vaststelling: de commerciële politiek van Delhaize heeft niet gewerkt. Vroeger was Delhaize de sjiekere winkel waar je meer, soms duurdere, maar vooral ook exclusievere producten kon kopen. De bedrijfsleiding heeft deze positionering proberen te combineren met een rol als discounter in de hoop zo een groter marktaandeel te kunnen veroveren. Plots zag je affiches “Nu ook bij Delhaize de laagste prijs”. Raar. Dat is toch wat ik als consument daarvan vond. En blijkbaar ben ik niet alleen.

Met die twee vaststellingen zou ik aan de slag gaan. Ik zou mijn rol als vakbond gebruiken om momentum te creëren rond het idee dat Delhaize weer het kwaliteitsmerk van vroeger wordt. Ik zou op elke parking van een Delhaize tentjes opzetten om klanten te bevragen over onze positionering en een kleine attentie voorzien om hun te bedanken om bij Delhaize te komen winkelen. Ik zou badges uitdelen aan het personeel en hun vragen om vooral niet te staken, maar met de badge ‘van mij krijg je kwaliteit’ met een extra glimlach te komen werken.

En ja, ik zou ook op de barricaden kruipen (zo ben ik dan wel weer) en in een uitgekiend mediamoment het personeel toespreken: “Als de directie denkt dat ze Delhaize klein krijgen, dan kennen ze ons nog niet. Wij zullen ze laten zien dat wij het verschil kunnen maken. Onze klanten hebben recht op kwaliteit. Delhaize is de beter winkel met de betere producten en daar hoort ook het betere personeel bij. Dat zijn jullie.” En dan de rest van de ‘make us proud’ speech, recht uit een Amerikaanse heldenfilm.

Het belangrijkste is dat je nu de media-aandacht rond de herstructurering gebruikt om een positief verhaal voor de klanten van Delhaize te brengen. Als je de klanten mee hebt, dan moet de directie wel volgen. Zo kan je als vakbond het personeel helpen om het verschil te maken.

Maar misschien zie ik het verkeerd en hebben de vakbonden andere prioriteiten.

Leave a Reply